หน้าหลัก | ส่วนรับผิดชอบ | วิสัยทัศน์ | สัญลักษณ์องค์กร | ติดต่อเรา

  เกี่ยวกับเรา

  ร้านค้า O-TOP

  ฐานการเรียนรู้

  Facebook

 

คณะ/กิจกรรม : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จ.อุบลราชธานี

21 ก.ค.60 เวลา 1300 - 1500 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จ.อุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน โดยนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี เข้าเยี่ยมชม และเข้าเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ  จำนวน 55 คน
 
 
 
  ......................................................................................................................................................................................................................................................
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิบเอกวัชรากรณ์ ช่วยพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watcharakorn2532@gmail.com