หน้าหลัก | ส่วนรับผิดชอบ | วิสัยทัศน์ | สัญลักษณ์องค์กร | ติดต่อเรา

  เกี่ยวกับเรา

  ร้านค้า O-TOP

  ฐานการเรียนรู้

  Facebook

 

คณะ/กิจกรรม : โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย.62 มีคณะเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 1 คณะ ดังนี้.-
- เวลา 13.00 - 15.00 น. โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 195 คน

 
 
 
  ......................................................................................................................................................................................................................................................
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิบเอกวัชรากรณ์ ช่วยพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watcharakorn2532@gmail.com