หน้าหลัก | ส่วนรับผิดชอบ | วิสัยทัศน์ | สัญลักษณ์องค์กร | ติดต่อเรา

  เกี่ยวกับเรา

  ร้านค้า O-TOP

  ฐานการเรียนรู้

  Facebook

 
งดให้บริการ การเข้าศึกษาดูงาน / การใช้สถานที่

งดให้บริการ

การใช้สถานที่และการเข้าศึกษาดูงาน
เนื่องด้วยสถานะการการแพร่ระบาดของ "ไวรัสโคโรน่า" Covid-19
จึงของดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานะการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ


โดย : [ ผู้ดูแลระบบ | 13 เม.ย. 2563 ]

 
 
 
  ......................................................................................................................................................................................................................................................
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิบเอกวัชรากรณ์ ช่วยพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watcharakorn2532@gmail.com