หน้าหลัก | ส่วนรับผิดชอบ | วิสัยทัศน์ | สัญลักษณ์องค์กร | ติดต่อเรา

  เกี่ยวกับเรา

  ร้านค้า O-TOP

  ฐานการเรียนรู้

  Facebook

อัลบ้ัม ภาพกิจกรรม
  โรงเรียนบ้านอำปึล
  โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
  ปลูกผักพระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี
  แปลงหน่อไม้ฝรั่ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จ.อุบลราชธานี
  กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
  กศน.อำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
  กศน.อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์
  สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
  กศน.อำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
  โรงเรียนมารีย์วิทยา นำ นร.เข้าศึกษาดูงาน
หน้า :  1 
 
 
  ......................................................................................................................................................................................................................................................
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิบเอกวัชรากรณ์ ช่วยพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watcharakorn2532@gmail.com