หน้าหลัก | ส่วนรับผิดชอบ | วิสัยทัศน์ | สัญลักษณ์องค์กร | ติดต่อเรา

  เกี่ยวกับเรา

  ร้านค้า O-TOP

  ฐานการเรียนรู้

  Facebook

 
วิสัยทัศน์ (VISION)

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ฯ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 

ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมองค์กร (SMILE)

S   : Smile              มีจิตบริการ  ยิ้มแย้ม

M : Marvelous     ทำงานอย่างมืออาชีพ  คิดนอกกรอบ

I   : Impress          ให้บริการอย่างประทับใจ

L  : Lively             มีชีวิตชีวา  มีความเป็นกันเองในการให้บริการ

E  : Excellence     มีความเป็นเลิศในการบริการและด้านนวัตกรรม

 

 

 
 
 
  ......................................................................................................................................................................................................................................................
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิบเอกวัชรากรณ์ ช่วยพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watcharakorn2532@gmail.com