หน้าหลัก | ส่วนรับผิดชอบ | วิสัยทัศน์ | สัญลักษณ์องค์กร | ติดต่อเรา

  เกี่ยวกับเรา

  ร้านค้า O-TOP

  ฐานการเรียนรู้

  Facebook

  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ปลูกผัก 7 ชนิดสลับกัน เพื่อหลอกแมลง
ศูนย์รวม ความรู้การเกษตร
16 ไอเดีย ปลูกผักสวนครัวในบ้าน...
ผักสวนครัวรั้วกินได้ 9 ชนิดปลูกง่าย
สวทช.เปิดอบรมเลี้ยงไส้เดือน...
 เกษตรอินทรีย์
 สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 หลักการ-แนวทางเกษตรอินทรีย์
 ทุกเรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์ฯ
 เกษตรผสมผสาน วิถีพอเพียง
 เกษตร ‘รวมมิตร’ 10 ชนิด ครึ่งเเสน!
 เกษตรผสมผสาน 5 ไร่ 1 ปี 1 ล.
 การทำเกษตรแบบผสมผสาน
 เกษตรทำเงิน : รายได้หมุนเวียนทั้งปี
 ทิ้งเงินเดือนประจำ มาทำการเกษตร

  ภาพกิจกรรม
  โรงเรียนบ้านอำปึล...
  โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์...
  ปลูกผักพระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี...
  แปลงหน่อไม้ฝรั่ง...
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จ.อุบลราชธานี...
  กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2...
กิจกรรมทั้งหมด »  

  ข่าวประชาสัมพันธ์
    หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเรื่องของ หลักธรรม หลักคิด และหลักปฏิบัติ
✫ สำนักงาน กปร. ได้ศึกษา รวบรวมและปรับปรุงเนื้อหาหลักการทรงงานมาโดยตลอด และได้รับคำแนะนำจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ซึ่งเป็นข้อมูลจากประสบการณ์การทำงานสนองพระราชดำริ ที่มีมาต่อเนื่องยาวนาน ทำให้ได้เนื้อหาหลักการทรงงานที่มีความสมบูรณ์ โดยภายหลังการปรับปรุงทำให้หลักการทรงงานเพิ่มเป็น 27 ข้อ

 
 
  ......................................................................................................................................................................................................................................................
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิบเอกวัชรากรณ์ ช่วยพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watcharakorn2532@gmail.com