หน้าหลัก | ส่วนรับผิดชอบ | วิสัยทัศน์ | สัญลักษณ์องค์กร | ติดต่อเรา

  เกี่ยวกับเรา

  ร้านค้า O-TOP

  ฐานการเรียนรู้

  Facebook

 
บ้านพักสวัสดิการ 
อัตราค่าบริการ
บ้าน V 13 นอนได้ 13 คน ราคา 1,800 บาท
อาคาร V10 นอนได้ 10 คน ราคา 1,000 บาท
อาคาร P มีจำนวน 14 ห้อง เริ่มต้น ห้องละ 600 บาท
หมายเหตุ
  กำลังพลทหารบก ยืนบัตรข้าราชการ รับส่วนลดทันที 100 บาท
บ้านพักสวัสดิการ
โทร : 062-5428667 ทบ. 23167

 
 
 
  ......................................................................................................................................................................................................................................................
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิบเอกวัชรากรณ์ ช่วยพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watcharakorn2532@gmail.com