หน้าหลัก | ส่วนรับผิดชอบ | วิสัยทัศน์ | สัญลักษณ์องค์กร | ติดต่อเรา

  เกี่ยวกับเรา

  ร้านค้า O-TOP

  ฐานการเรียนรู้

  Facebook

 
อัตราค่าบริการ

เช่าห้องประชุม อัตราเริ่มต้นที่ 3,000 บาท/วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.
   เกินเวลา คิดชั่วโมงละ 250 บาท ครึ่งวัน ราคา 2,000 บาท
ค่าเช่าสถานที่จัดงาน 4,000 บาท
บ้าน VIP ราคาเริ่มต้นที่ 800 - 1,000 บาท
บ้าน V 13 นอนได้ 13 คน ราคา 1,800 บาท
ห้องนอนรวม (ห้องแอร์ นอนได้ 50 คน) ราคา 100 บาท/คน
ห้องนอน สามารถรองรับผู้เข้าศึกษาดูงานได้ 200 คน

 
 
 
  ......................................................................................................................................................................................................................................................
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิบเอกวัชรากรณ์ ช่วยพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watcharakorn2532@gmail.com