My Landing Page

12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนเดชอุดม – ถนนพิบูลละเอียด ติดบึงน้ำ “บุ่งตาหลั่ว” ในค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

– ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดให้บริการ สนใจเข้าศึกษาดูงาน และใช้สถานที่จัดกิจกรรม มีบริการที่พักอีกด้วย