ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติความเป็นมา

……ปี พ.ศ. 2544 คณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีได้จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีที่ตั้งอยู่ระหว่าง ถ.เดชอุดม – ถ.พิบูลละเอียด ติดบึงน้ำ “บุ่งตาหลั่ว” ในค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ 28 ไร่ เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2547

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับเยาวชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป
  3. เพื่อช่วยสร้างรายได้ และอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่น
  4. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/และพักผ่อนหย่อนใจ