ติอต่อเรา

  การศึกษาดูงานและใช้สถานที่
สำนักงาน เบอร์โทร : 044-957-039  โทรสาร 044-957-039 ทบ. 22468
เว็บไซต์ : www.skr-en.org
เจ้าหน้าที่ :  ร้อยโท ธนาวัฒน์ ก้อนคำ   โทร. 095-603-9494
เจ้าหน้าที่ : จ่าสิบเอก ธวัชชัย ชูชีพ      โทร. 088-592-9101
  ส่วนบ้านพักเรือนริมน้ำ
สำนักงาน เบอร์โทร : 062-5428667 ทบ. 23167
เจ้าหน้าที่ :  ร้อยเอก ชัยญา ตาลพุดซา    โทร. 081-943-6685
หมายเหตุ
   บ้านพักเรือนริมน้ำ กำลังพลทหารบก  ยื่นบัตรข้าราชการต่อเจ้าหน้าที่ประกอบการจองห้องพัก รับส่วนลดทันที 100 บาท

เพจ Facebook